A A A

Oświadczenie Konfraterni- Wystawa Goldberga w Kazimierzu

Kazimierz Dolny, 16.12.2103 r.

 

Oświadczenie artystów zrzeszonych w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w sprawie wystawy Chaima Goldberga „Powrót do Kazimierza nad Wisłą”

 

W nawiązaniu do artykułu w Kurierze Lubelskim z dnia 14 grudnia pt. „Skandal na wystawie” (w Internecie tytuł: „Wystawa Goldberga w Kazimierzu Dolnym: - To antypolska prowokacja - mówią malarze”) informujemy, że panowie Piotr Żółkiewski i Andrzej Besarowski wypowiadali się jedynie w imieniu własnym, a nie kazimierskich artystów i nie reprezentują środowiska malarzy kazimierskich, a szczególnie twórców zrzeszonych w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.

 

W wydaniu papierowym Kuriera Lubelskiego z 14 grudnia w lidzie pod tytułem czytamy: „To antypolska prowokacja – mówią malarze, którzy oglądali wystawę Goldberga”. Podobnie w wydaniu internetowym w tytule mowa jest ogólnie o „malarzach”, co wywołuje u Czytelników jednoznaczną sugestię, że chodzi o środowisko malarzy. Obaj wymienieni panowie nie mieli takiego upoważnienia, aby występować w imieniu środowiska. Na wystawie było wielu aktywnych i znanych malarzy związanych z Kazimierską Konfraternią Sztuki, żaden z nich nie wypowiadał się o wystawie w kategoriach „skandalu”.

 

Pragniemy stanowczo odciąć się od głoszonego przez panów Besarowskiego i Żółkiewskiego żądania usunięcia części prac z wystawy. To rodzaj wezwania do wprowadzenia cenzury, rażąco godzące w swobodę wypowiedzi artystycznych. Każdy artysta ma prawo do swojego widzenia świata, jego interpretacji, uogólnień i metafor. Oczywiście i każdy odbiorca dzieł sztuki ma prawo do swojej ich interpretacji. Te dwa punkty widzenia nie muszą się ze sobą zgadzać, wszystko zależy od wiedzy, doświadczeń i wrażliwości. Różnica ta nie może jednak prowadzić do cenzurowania sztuki lub, co gorsze do fizycznej jej eliminacji. Te czasy na szczęście mamy już poza sobą.

 

Ponadto chcemy zauważyć, że o ile pan Piotr Żółkiewski od jakiegoś czasu mieszka w Kazimierzu Dolnym, to osoba przedstawiająca się jako Andrzej Besarowski nie jest twórcom z Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w ogóle znana, przynajmniej pod takim imieniem i nazwiskiem.

 

Szkoda, że autorka artykułu pisząc o „malarzach” nie skontaktowała się z żadnym twórcą z Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, która skupia większość artystów działających w Kazimierzu. Konfraternia powstała w 2000 roku jako inicjatywa kilkudziesięciu twórców związanych z Kazimierzem nad Wisłą.

 

Z upoważnienia Zarządu Kazimierskiej Konfraterni Sztuki:

 

Waldemar Żaczek*

Bartłomiej Michałowski*

 

*Waldemar Żaczek (Warszawa)- urodzony w 1929 r. , współzałożyciel Kazimierskiej Konfraterni Sztuki i najstarszy jej członek. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, świadek i uczestnik wielu wydarzeń historycznych okresu wojny i okupacji oraz okresu powojennego.

 

*Bartłomiej Michałowski (Lublin)- urodzony w 1964 r. współzałożyciel Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, oraz Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie. Absolwent UMCS w Lublinie, odznaczony Medalem Powstania w Getcie Warszawskim(Medal Mordechaja Anielewicza).