A A A
  • W.Meniok i G.Józefczuk- Drohobycz 2008 fot.B.M.
    W.Meniok i G.Józefczuk- Drohobycz 2008 fot.B.M.

Konferencja prasowa nt. IV Festiwalu B. Schulza

 

STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA

ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ NA TEMAT

IV. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU BRUNONA SCHULZA

W DROHOBYCZU (24-30 maja 2010, UKRAINA)

 

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 23 MARCA O GODZ. 11 W CABARET CAFE PRZY UL. GRODZKIEJ 21 (STARE MIASTO) w LUBLINIE

 

 

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza jest jedyną organizacją pozarządową w Lublinie (i jedną z niewielu w kraju), która współorganizuje poza granicami Polski wysokiej rangi międzynarodowy festiwal poświęcony jednej z najwybitniejszych postaci polskiej i europejskiej kultury XX wieku – mianowicie Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina).

 

Festiwal „Arka wyobraźni Brunona Schulza” jest niezwykłym przedsięwzięciem odbywającym się w najbardziej magicznym miejscu naszej części świata.

 

Bruno Schulz (1892-1942), autor „Sanatorium pod klepsydrą” i „Sklepów cynamonowych” oraz „Xięgi Bałwochwalczej”, to jedna z największych, a zarazem najbardziej niezwykłych i zagadkowych postaci polskiej literatury, kultury i sztuki XX wieku. Festiwal w Drohobyczu jest formą przypomnienia postaci i twórczości Schulza w jego rodzinnym mieście, gdzie jednak proza tłumaczonego na niemal 40 języków pisarza jest wciąż ignorowana albo zapomniana. Festiwal jest również międzynarodowym spotkaniem tych, których postać i twórczość Schulza inspirują swoją niegasnącą aktualnością i uniwersalizmem, są wyzwaniem i powinnością. W szerszym kontekście, Festiwal jest miejscem odbudowywania tradycji tolerancji i dialogu oraz pamięci o wielokulturowej przeszłości drohobyckiej „prowincji osobliwej” jako wcielenia wartości istotnych w perspektywie Wspólnej Europy.

 

Czwarta edycja Festiwalu odbędzie się w Drohobyczu (Ukraina) w dn. 24-30 maja 2010 roku z udziałem gości (schulzologów, slawistów, polonistów, pisarzy i poetów) z 17 krajów Europy i świata (Polska i Ukraina oraz goście z Austrii, Belgii, Brazylii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Holandii, Izraela, Japonii, Rosji, Serbii, USA, Węgier i Włoch). Odbędą się również koncerty (m.in. grup Kroke, Małe Instrumenty, Karbido), spektakle teatralne (Jan Peszek, Teatr Formy z Wrocławia, Teatr Osterwy), wystawy plastyczne i działania performance, w tym bogatej reprezentacji artystów z Lublina i regionu. Będą projekcje filmów (od „Nieba bez słońca” Jana Rybkowskiego po „My Winnipeg” Guya Maddina) – i spotkania z ludźmi i miasteczkami, których nie ma w żadnym innym miejscu Europy.

 

Czwarty Festiwal Schulzowski w Drohobyczu będzie miał swoją forpocztę w Lublinie. W Lublinie w ramach Festiwalu Poezji organizowanego w maju przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wystąpi z muzyczno-poetyckim projektem „Cynamon (z dodatkiem Indii)” grupa Karbido z Wrocławia i Jurij Andruchowycz, jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów i pisarzy ukraińskich, m.in. pierwszy laureat prestiżowej Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus przyznanej we Wrocławiu. Program „Cynamon” został zainaugurowany w Drohobyczu w 2008 roku podczas III. Festiwalu, teraz wraca do Drohobycza w formie dojrzałej (nagrano płytę) – poprzez Lublin. Karbido i Andruchowycz wystąpią na Festiwalu Poezji w Lublinie 28 maja, a 30 maja zagrają w Drohobyczu. Również w Lublina przed przyjazdem na Festiwal do Drohobycza będzie miał spotkanie autorskie jeden z najwybitniejszych pisarzy izraelskich średniego pokolenia Amir Gutfreund. To tylko niektóre z ciekawych punktów programu Festiwalu w Drohobyczu.

 

Festiwal Schulzowski w Drohobyczu wyrósł z zainicjowanej przez stronę ukraińską tradycji spotkań literackich uzupełnianych programem artystycznym. Natomiast podkreślanie związków Lublina i Drohobycza jest nawiązaniem do postaci wybitnego lubelskiego schulzologa śp. prof. Władysława Panasa jak też dokonań Ośrodka w Bramie Grodzkiej, który w latach 90-tych podejmował inicjatywy proschulzowskie, oraz do wydarzeń z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to chełmskie czasopismo „Kamena” drukowało fragmenty prozy Brunona Schulza i wiersze m.in. Józefa Czechowicza.

 

IV. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (Ukraina) odbędzie się w dn. 24-30 maja 2010 roku dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (program „Promocja kultury polskiej za granicą”), z Instytutu Książki, który jest też od początku współorganizatorem Festiwalu, z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miasta Lublin itd.

Wcześniej na Festiwalu gościli m.in. Białostocki Teatr Lalek, Scena Plastyczna KUL. Lubelski Teatr Tańca, Teatr im. Kurbasa we Lwowie, Teatr Studio Test, Jacek Kleyff i In.

 

Można na IV. Festiwal przyjechać, o tym także będzie na konferencji prasowej w najbliższy wtorek, dnia 23 marca o godz. 11 w Cabaret Cafe przy ul. Grodzkiej 21 (Stare Miasto) w Lublinie.

 

W konferencji prasowej uczestniczyć będą m.in.:

- dr Wiera Meniok z Drohobycza, dyrektor Festiwalu, kierownik Centrum Polonistycznego przy Uniwersytecie w Drohobyczu, które jest inicjatorem i ukraińskim współorganizatorem Festiwalu Schulzowskiego i sprawuje opiekę nad tzw. muzeum Schulza w Drohobyczu;

- Grzegorz Józefczuk, dyrektor artystyczny Festiwalu, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza z siedzibą w Lublinie;

- Witold Dąbrowski, wicedyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

 

  • „Tam gdzie mapa kraju staje się już bardzo południowa, płowa od słońca, pociemniała i spalona od pogód lata, jak gruszka dojrzała – tam leży ona, jak kot w słońcu – ta wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na świecie (…)”.

Bruno Schulz, Republika marzeń

 

 

  • „Drohobyczowi się nie odmawia”

Jurij Andruchowycz