A A A

WYDARZENIE SCHULZOWSKIE- Branislava Stojanović w Warszawie

W dniach 22.05 - 08.06, 2009 r. będzie przebywała w Polsce Branislava Stojanović, twórczyni i redaktorka największego portalu internetowego poświęconego życiu i twórczości Brunona Schulza, a także wszelkich wydarzeń dziejących się kiedyś i współcześnie, a mających związek z Schulzem - www.brunoschulz.org . Na stałe mieszka w Belgradzie, gdzie jest pracownikiem naukowym katedry filologii na tamtejszym uniwersytecie. Jest to jej pierwszy pobyt w Polsce od siedmiu lat. Poprzedni w 2002 roku wiązał się z uczestnictwem, na zaproszenie prof.Władysława Panasa w sesji " W ułamkach zwierciadła", w Lublinie poświęconej 110 rocznicy urodzin i 60 rocznicy śmierci B.Schulza. Dwukrotnie brała udział w Międzynarodowym Festiwalu B.Schulza w Drohobyczu w 2004 i 2006 roku. Obecnie będzie prowadziła dalsze "schulzowskie" poszukiwania m.in. w Muzeum Literatury w Warszawie.

b.m.