A A A

Roztocze- Dahany - Piękno zamknięte w ciszę

Dahany - miejsce na Roztoczu Wschodnim w rejonie Werchrata - Wola Wielka.

Na mapie dzisiaj już tej nazwy nie ma.

Do 1947 roku w miejscu tym znajdowały się dwie niewielkie wioski: Dahany I i Dahany II

zamieszkałe przez ludność ukraińską. Znikły wraz ze swymi mieszkańcami po przeprowadzonej w 1947 roku akcji "Wisła".

Zdjęcia i realizacja Bartłomiej Michałowski 2013.

Muzyka: "Rites"- Kevin MacLeod(incopetech.com)

Zobacz. YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=xjnXNhhpqnQ

Дагани - місцевість на території Схадного Розточчя в районі сіл Верхрата-Воля Велика. Цієї назви не знайдете на сучасній карті. Але до 1947 року тут розташовувалисяі два села: Дагани І і Дагани ІІ, основу населенням яких становили українці. Зникли вони разов зі своїми мешканцями в 1947 році внаслідок акції "Вісла".

Фотографія та реалізація Bartłomiej Michałowski 2013. Музика: "Rites"- Kevin MacLeod