A A A
  • Jan St. Łazorek
    Jan St. Łazorek

Jan Stanisław Łazorek- Unikalny film z 1996 r.

Jan Stanisław Łazorek - 1996 r. z cyklu "Polskie krajobrazy" cz. I, (TV Studio 3 New York)

Unikalne zdjęcia ś.p. Jana Stanisława Łazorka w jego domu w Kazmierzu Dolnym. Jak wiadomo, niedawno dom ten spłonął wraz z pamiątkami po znakomitym malarzu. Film emitowany był w 1996 roku w telewizji polonijnej w Nowym Yorku. Realizacja M.Podlecki, współpraca B.Michałowski, 1996 r. Część I.

Trwają poszukiwania II części filmu w archiwach autorów, zawierała ona zdjęcia z wnętrza pracowni i wywiad z artystą. Miejmy nadzieję, że zakończą się pomyślnie.

Obie części filmu będą zapewne jednym z nielicznych świadectw jak wyglądał dom i pracownia za życia Jana Łazorka w 1996 roku.

Link do filmu:  http://www.youtube.com/watch?v=gy0zVy0NErM

 

b.m.